درباره ما


شرکت توسعه گران عمران ستاد حرکتی نو را با هدف تامین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد در سطح کشور آغاز نموده است. شناسایی و بهره گیری از زمین‌های مناسب ، مطالعه و طراحی مسکن با شیوه‌های نوین شهرسازی در مقیاس انبوه و بکارگیری روش‌های ساخت بهینه و صنعتی از اهم برنامه‌های این شرکت برای تحقق اهداف این طرح ملی است. منابع مالی طرح از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تامین می‌گردد.

شرکت‌های پیمانکار و انبوه ساز واجد شرایط هر یک از استان‌های کشور با داشتن تاییدیه و رتبه ابنیه و تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا وزارت راه و شهرسازی می‌توانند همراهان این طرح باشند.


اطلاعات بیشتر