مراکز شرکت

مرکز تحلیل و مهندسی نیازمندیها

شرح مختصر ..

مرکز تولید نرم افزار

شرح

مرکز پردازش و تحلیل داده ها

شرح

مرکزتست و استقرار

شرح

مرکز راهکارهای ابری

شرح

مرکز مشاورت ونظارت

شرح

مرکزپشتیبانی سیستم

شرح

مرکز تحلیل و مهندسی نیازمندیها

این مرکز در پاسخ به مشتریان کوچک، متوسط و بزرگ در صنایع مختلف ، برای تولید نرم افزار ، از فرآیند متناسب سازی شده RUP ، و برای نگهداشت سیستم ها از فرآیندی مبتنی بر چارچوب SCRUM که کاملا در داخل شرکت و با رعایت استانداردهای CMMI و Tick IT طراحی شده اند استفاده کرده و همه ی محصولات خود را با دیدگاه توسعه مولفه محور (Component- Based Development) و رعایت قواعد حاکم بر آن طراحی می کند.

مرکز راهکارهای ابری

بولوت یک راهکار نرم افزاری ویژه ی کسب و کارهای بزرگ ، متوسط و کوچک بر بستر رایانش ابری است در این سرویس شما نیازی به خرید نرم افزار نداشته و با پرداخت حق اشتراک از نرم افزارهای ما بهره مند شوید.

مرکزپشتیبانی سیستم

مجیر مرکز سرویس خدمات پشتیبانی است که به صورت متمرکز مسئولیت ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان شرکت را بر عهده دارد.

مرکزپردازش و تحلیل داده

با ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات، داده ها و اطلاعات به عنوان سرمایه های اصلی در حرکت علمی ، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و ... محسوب می شوند. مرکز تحلیل و پردازش داده با علم به این موضوع و با استفاده از ساختارها ، متدلوژی ها ، روش و رویکردهای جدید و استاندارد خدمات متنوعی را در حوزه داده مدیریت ، کنترل ، پردازش به مشتریان خود ارائه می دهد.

مرکز تولید نرم افزار

این مرکز همگام با مفاهیم جدید ارائه شده در حوزه های ERP ، CRM و SCM ، از فناوریهای نوین برای تولید راهکارهای نرم افزاری استفاده کرده ، بر مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار با استفاده از بهترین تجربیات صنایع گوناگون تمرکز دارد و با قابلیت متناسب سازی بالا و ایجاد امکان ارائه راهکار به ازای هر صنعت ، محصولات خود را بر اساس تکنولوژی های دات نت ارائه می دهد.

مرکز مشاوره و نظارت

این مرکز با تحلیل نیازمندیها در سه فاز موجود، مطلوب و گذر مجموعه ای از سیستم ها، روش ها و خدمات مورد نیاز شما را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید بهره وری سازمان خود را افزایش دهید.

مرکز تست و استقرار

این مرکز وظیفه تست، تضمین کیفیت و عملیاتی نمودن سامانه های تولیدی در شرکت را بر عهده دارد.

تست و استقرار از جمله دقیق ترین و حساس ترین مراکز شرکت هستند که امکان تطابق محصولات تولیدی با نیازهای شناسائی شده کارفرما را فراهم می نمایند.