ماژول سنجش رضایت راننده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آلارم مدیریت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول جی پی اس
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تعمیرات خودرو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت بیمه خودرو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR